Nog nooit was Advies zo lonend!

productie kosten

2022: De energieprijzen zijn grillig, recentelijk schoten de prijzen omhoog en weliswaar weer iets gedaald maar nog altijd fors duurder dan een jaar geleden, produceren wordt duurder, stilstaan dus ook!

Hierdoor stijgen de totale productie kosten; zowel het totale productieproces maar ook de aansluitende transportkosten van uw producten naar uw klanten.

Stijgende productie kosten, wat gaat u daar aan doen?

Precies, wat gaan U daaraan doen? Wachten tot de buitenwereld dit voor u oplost? Vergeet dat maar, U zult het zelf ter hand moeten nemen.

Bij de energietransitie gaat het primair om het reduceren van de CO2-footprint. Het verlagen van de inname van fossiele brandstoffen zowel direct als indirect.

Het eenvoudigste is het doorvoeren van energie besparende maatregelen. We kennen allemaal het uitschakelen van de verlichting en het lager instellen van de thermostaat. Onderhoudstijdstippen zijn de uitgelezen momenten om energiebesparende maatregelen door te voeren door aanpassing van uw assets of uw proces. Hier valt veel over te zeggen.

Heeft u al gedacht aan uw productiestilstanden?

Een minder voor de hand liggende maatregel is het voorkomen van de ongeplande productiestilstanden.

Ik hoor u zeggen: “ja maar dan produceer ik toch en gebruik ik toch ook energie?” 

Dat klopt maar ……..als u niet produceert omdat u meerdere vaak korte productiestops heeft (en die heeft u) dan vergebruikt u nagenoeg dezelfde hoeveelheid energie, alleen u maakt er dan geen product mee en gaat dat “geld” zo het putje in en komt het niet als onderdeel van uw omzet terug naar uw bankrekening. En de energie…die is verspild. Het is met korte stops net als bij een salami; vele plakjes maken ook een hele worst.

In 2021 bleken de gemiddelde stilstandskosten1) € 4.860,= per uur te bedragen. Door de snel stijgende kosten voor energie en grond- en hulpstoffen stijgen de stilstandskosten mee. Het geld glipt als los zand tussen uw vingers door.

Hoe zit het met uw ongeplande productie stilstandskosten?

Wie gaat de bron van deze stilstandskosten bij u in kaart brengen, analyseren en in verbeteringsvoorstellen vertalen?  Uw hoofd technische dienst; die heeft daar veelal de tijd niet voor. Uw maintenance engineer, reliability engineer of energiecoördinator? Grote kans dat u die niet in dienst heeft. En U zelf? U komt er in alle eerlijkheid ook niet aan toe.

Wel eens overwogen hulp van buiten in te schakelen? Wees geen struisvogel,  met de besparing die u met hun hulp realiseert zijn die kosten snel gedekt, veelal ruim binnen een jaar. Wees de pauw die trots kan zijn op zijn beslissing om waarde toe te voegen aan zijn organisatie.

Wilt u meer geld in aan uw bedrijfsresultaat toevoegen? Vraag een gratis adviesgesprek aan; Mail info@grijsgoudadvies of bel 06 40 32 79 28.

Ook geplaats op LinkedIn door: G.J.H. Broekman, GrijsGoud Advies, 23-03-2022

Deel dit bericht:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur

Picture of Gert Broekman

Gert Broekman

Picture of Gert Broekman

Gert Broekman

Social Media

Categorieën

Meest gelezen