Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Het belang van onderhoud

Weet u waarom onderhoud zo belangrijk is?

Het productie apparaat

Om te kunnen produceren is er een productieapparaat en daaromheen een productieorganisatie nodig.

Wanneer een ondernemer het idee heeft voor een product, dit wil produceren en op de markt brengen ontstaat er een project. En zonder dat de ondernemer het beseft begint hier voor de nieuwe organisatie het Asset & Maintenance Management Traject.

Wanneer de plannen vorm gekregen hebben en met de realisatie wordt gestart dan ontstaat de Productiebehoeftepiramide.
Ieder bedrijf of organisatie (bestaand én nieuw) heeft deze piramide alleen realiseren weinig mensen zich dit.

De Productiebehoeftepiramide.

De eerste laag:

Daar komen we op terug...

De tweede laag:

wordt gevormd door het Onderdak; het Gebouw waarin de organisatie haar intrek neemt met daarin opgenomen alle Gebouw Gebonden installaties (“water/gas/licht”) en de voor productie benodigde Utilities (ondersteunende installaties). Immers het overgrote deel van de ondernemingen oefent haar activiteiten uit in haar bedrijfspand(en). Een goede integriteit van dit geheel is van belang voor de hele organisatie om haar activiteiten goed en veilig te kunnen uitvoeren.

De derde laag:

omvat de Productie Assets; de productiemiddelen. In de meeste gevallen worden na voltooiing van het bedrijfspand (of zodra de bouw het toelaat) de productie assets naar binnen gebracht, geplaatst en geïnstalleerd. Maar ook andere meer mobiele productie asset worden naar binnen gebracht. Denk hierbij ook aan zaken als heftrucks, palletwagens maar ook de computers voor de administratieve processen, schoonmaakmiddelen, bedrijfskleding, koffieapparatuur voor in de kantine etc.

De vierde laag:

Maar daarmee komt er nog geen product van de band. De vierde laag wordt gevormd door de mensen die de Assets bedrijven én onderhouden. Al deze mensen kennen de processen en zijn van wezenlijk belang bij de voltooiing van de piramide. 
Binnen deze laag vinden we ook al die mensen die de ondersteunende processen verzorgen; bijvoorbeeld Kwaliteit, Administratie, Schoonmaak enzovoorts.

De vijfde laag:

zijn de productieplannen die op basis van de verkoopverwachtingen opgesteld worden. Deze geven de mensen in de vierde laag richting in wat er gedaan moet worden. Dit leidt tot de noodzakelijke productieresultaten en zo wordt er waarde toegevoegd aan de organisatie. De positieve cash flow komt daarmee op gang en moet onderhouden worden.

De zesde laag:

Als de vijfde laag goed functioneert komen we uit bij de zesde laag, de top van de Piramide: Voortdurend Verbeteren (Continious Improvement = C.I.) . Om dit continue verbeterproces in te richten zijn er vele methodieken of filosofieën, om er een paar te noemen WCM, OE, TPM, LSS, QRM, Agile enzovoorts. Iedere methodiek heeft zo haar eigen voor- en nadelen. De toepasbaarheid van deze methodieken is voor iedere organisatie anders.

Veel kleinere bedrijven schrikken vaak terug van het vele jargon dat bij deze methodieken gebruikt wordt. Het blijft allemaal gewoon Gezond Boeren Verstand (GBV) wat van belang is dat de gereedschappen die gebruikt worden binnen die methodieken overal toepasbaar zijn maar ook niet meer zijn dan een gereedschap dat gebruikt moet worden waarvoor het bedoeld is. Wat wel opvalt is dat in zeer veel organisaties de focus bij het gebruik van de genoemde theorieën vooral gericht is op de vierde en vijfde laag; het primaire productieproces. Het zijn de mensen die de Assets bedrijven en onderhouden die een cruciale rol kunnen spelen in dit proces maar vaak vergeten- of niet gehoord worden; een gemiste kans!

Terug naar de eerste laag

Dit alles wordt gedragen door De eerste laag; het Management Team (MT) met daaraan gekoppeld de Aandeelhouders/Eigenaren. Zij zijn voorwaardenscheppend en dienen de organisatie in staat stellen de juiste dingen…. én de dingen juist te doen.

Hiermee is de Piramide compleet. 

Het belang van onderhoud

Wanneer zaken op een van de lagen niet goed functioneren dan wordt de piramide instabiel en valt de organisatie terug naar de disfunctionele laag. De broodnodige waarde toevoeging neemt sterk af of stopt zelfs!

Wanneer het MT niet de juiste voorwaarden schept kan dat leiden tot een inefficiënt proces  (o.a. het onderhoudsproces). Voor laag twee en drie kan dat leiden tot productiestops waarbij, naast het ontstaan van afval, de vaste kosten doorlopen zonder dat daar een financiële dekking in de vorm van verkoopbaar product tegenover staat. Nog erger wordt het als daardoor de kwaliteit onderuit gaat en er afval geproduceerd wordt; hierdoor gaan niet alleen de vaste kosten maar ook nog eens de variabele kosten van b.v. grond- en eventuele hulpstoffen het spreekwoordelijke “putje” in. Eigenlijk is er bij een ongeplande stilstand ook sprake van winstderving want er wordt geen productgemaakt dat verkocht kan worden; een extra verlies.

Het belang van onderhoud

Dat laat dan ook direct het belang van onderhoud (en daarmee van Asset Management) zien. Zonder onderhoud geen waarde toevoeging aan de organisatie. Onderhoud wordt verzorgd door de Technische functie binnen uw organisatie en wordt uitgevoerd voor zeker 95% van de tijd dat u het Asset in bezit heeft. 

De Technische functie omvat de volledige organisatie van alle activiteiten die betrekking hebben op het definiëren, ontwerpen, bouwen, samenstellen installeren, bedrijven, onderhouden en verwijderen van Assets (=productiemiddelen in de breedste zin van het woord). Onderhoud begint al op de tekentafel; de latere onderhoudskosten zijn voor 80% terug te voeren op de keuzes die in de ontwerp- en realisatiefase gemaakt worden. Dit gebeurt veelal onbewust, veel spelers die in die fase aan tafel zitten zijn onbewust onbekwaam als het gaat om onderhoud. Juist ingericht onderhoud voegt dan ook waarde toe aan de organisatie.

Het is van belang dat de Technische Functie van uw organisatie op een passende manier wordt ingericht. Passend betekend voor iedere organisatie wat anders. Dat plaatje is voor iedere organisatie anders en is afhankelijk van vele factoren en varieert van volledig uitbesteden tot volledig in eigenbeheer met uw eigen mensen. 

Op basis van 34 jaar ervaring help ik U met ADVIES  graag met het inventariseren van de stabiliteit van uw “Piramide” en het optimaliseren van Asset en Maintenance Management binnen uw organisatie.

Lees deze artikelen ook!

Over Gert

Ik ben Gert Broekman en na 34 jaar in het assetmanagement werkzaam te zijn geweest in diverse rollen, heb ik de samenhang en de noodzakelijke interactie tussen die verschillende gebieden, of juist het ontbreken daaraan, aan den lijve mogen ondervinden. 

Nu ondersteun ik hard werkende ondernemers binnen het MKB in de Nederlandse Maakindustrie een beter resultaat te bereiken door ineffectief en inefficiënt onderhoud om te buigen. Zo wordt onderhoud waarde toevoegend als activiteit i.p.v. een kostenpost. Hierdoor is het mogelijk in deze industrie veel winst te behalen. Ik zet graag mijn expertise en ervaring in om ze daar bij te helpen

Diensten