Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die GrijsGoud Advies aan de samenstelling van deze
website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd
onvolledig of onjuist is. De informatie wordt geregeld aangevuld en eventuele wijzigingen
kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden
aangebracht.

GrijsGoud Advies geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op
de informatie of inhoud ervan, en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade, in
welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site.

Auteursrechten
Alle rechten op (bedrijfs-)namen, beelden en logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars.
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website
opgeslagen informatie openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder schriftelijke
toestemming van GrijsGoud Advies. Gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan.
Citeren mag, mits met bronvermelding.

Persoonlijke informatie
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor
persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke
doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. GrijsGoud Advies
hecht aan uw privacy en gebruikt alleen persoonsgegevens die door u zijn ingevuld en slechts
voor het bijbehorende doel. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als
vertrouwelijk.

Links naar andere sites
GrijsGoud Advies is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van
gebruik van websites van derden, of voor de privacybescherming op die websites, die via deze
site worden gelinkt.


GrijsGoud Advies behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke
ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.


Arnhem, 05/05/2021