Asset & Maintenance Management Advies

Asset & Maintenance management

Binnen productiebedrijven vraagt maintenance management de meeste aandacht als het gaat om asset management. Niet zo vreemd omdat binnen de asset life cycle onderhoud ruim 95% van de assets levensduur beslaat.

Wat we binnen het MKB veel zien is dat onderhoud toch een ondergeschoven kindje blijft. Het gevolg daarvan is dat die bedrijven veel geld laten liggen dat niet gezien wordt. Door een inefficiënt ingerichte Technische Functie is onderhoud vaak niet veel meer dan van storing naar storing hoppen en daarmee alleen maar brandjes blussen. Het geld loopt als los zand door de vingers en draagt niet positief bij aan het bedrijfsresultaat. Bij nieuwe investeringen staat onderhoud al helemaal niet op de agenda, laat staan dat er een onderhoudsspecialist aan tafel zit terwijl de latere onderhoudskosten voor 80% een gevolg zijn van de keuzes en de ontwerpen die in het project worden gemaakt.

Met GrijsGoud Advies heeft u een adviseur die de theorieën in de praktijk heeft getoetst en ervaren dit met betrekking tot alle facetten van het asset management. Ieder bedrijf is uniek. Dit betekent, zeker binnen het MKB, dat de inrichting van de Technische Functie maatwerk is en telkens weer anders is. De ingrediënten zijn dan wel gelijk maar de samenstelling verschilt van bedrijf tot bedrijf.

Verliezen