Zoek
Sluit dit zoekvak.

Asset & Maintenance Management Advies

Onderhoud: nog altijd een ondergeschoven kindje

Binnen veel bedrijven (mkb) in de maakindustrie loopt het geld als los zand door de vingers omdat onderhoud een ondergeschoven kindje is. Door de vele uitdagingen weten directeuren of plant managers niet hoe hoog hun stilstandspercentage door technische verstoringen is en de daarmee samenhangende stilstandskosten.

Asset & Maintenance management

Binnen productiebedrijven vraagt maintenance management de meeste aandacht als het gaat om asset management. Niet zo vreemd omdat binnen de asset life cycle onderhoud ruim 95% van de assets levensduur beslaat.

Wat we binnen het MKB veel zien is dat onderhoud toch een ondergeschoven kindje blijft. Het gevolg daarvan is dat die bedrijven veel geld laten liggen dat niet gezien wordt. Door een inefficiënt ingerichte Technische Functie is onderhoud vaak niet veel meer dan van storing naar storing hoppen en daarmee alleen maar brandjes blussen. Het geld loopt als los zand door de vingers en draagt niet positief bij aan het bedrijfsresultaat. Bij nieuwe investeringen staat onderhoud al helemaal niet op de agenda, laat staan dat er een onderhoudsspecialist aan tafel zit terwijl de latere onderhoudskosten voor 80% een gevolg zijn van de keuzes en de ontwerpen die in het project worden gemaakt.

Asset en maintenance management

Besparen, hoe kunt u dat doen?

Er zijn 3 zaken van belang om te kunnen besparen met, door en op onderhoud: 

tyler-nix-yKalliZTaQU-unsplash

Samenwerken is de sleutel

Onderhoudskosten zijn voor een groot deel afhankelijk van de technische specificaties van de aangekochte en gebouwde assets en de wijze waarop ze later belast worden. GrijsGoud Advies helpt jou nog voor je de assets ontworpen, geselecteerd of gekocht hebt de juiste keuzes te maken zodat uw onderhoudskosten binnen de perken zullen blijven. Door in de beginfase de juiste keuzes en randvoorwaarden te stellen kun je met soms een geringe meer-investering jouw onderhoudskosten in de exploitatiefase drastisch reduceren door apparatuur te selecteren met de juiste overcapaciteit en betrouwbaarheid.

Het anders inrichten van jouw onderhoudsstrategie met support en aandacht van jouw MT zodat onderhoud waarde toevoegend kan worden.

Onderhoudsafdelingen werken vaak geïsoleerd binnen bedrijven. Het is een speciaal vakgebied waar de meeste mensen binnen jouw MT geen affiniteit mee hebben. Met GrijsGoud Advies laten wij je inzien dat het MT een cruciale rol speelt in de waarde toevoeging van onderhoud omdat zij voorwaardenscheppend zijn en daarmee de onderhoudsafdeling in staat kunnen stellen en uitdagen om maximale beschikbaarheid te realiseren, de juiste onderdelen voorraad aan te houden en de veiligheid te waarborgen.

Waarom GrijsGoud Advies?

Hoe mooi zou het zijn als onderhoud niet langer als een kostenpost wordt gezien, maar als een waarde toevoegende afdeling wordt ervaren. Ik heb dat zelf mogen meemaken. In het mkb is op dat vlak nog veel winst te behalen en daar draag ik graag aan bij. 

“Anders naar onderhoud kijken, dat is wat ik doe.”

Met GrijsGoud Advies heeft u een adviseur die de theorieën in de praktijk heeft getoetst en ervaren dit met betrekking tot alle facetten van het asset management. Ieder bedrijf is uniek. Dit betekent, zeker binnen het MKB, dat de inrichting van de Technische Functie maatwerk is en telkens weer anders is. De ingrediënten zijn dan wel gelijk maar het recept verschilt van bedrijf tot bedrijf.

Wij staan u bij en geven richting aan de marsroute naar een effectievere inrichting van uw assetmanagement en onderhoudsmanagement; te beginnen met: 

Lees ons laatste nieuws

Dit is wat anderen hebben ervaren

“Elk gesprek is leerzaam”

profile-pic

Bij mijn start bij MSD veel van je geleerd met betrekking tot Asset Management en onderhoudsmanagement. Veel goede gesprekken gehad over hoe een verder professionalisering van onze organisaties het beste vormgegeven kan worden, samen met de uitbesteding van ons gedeelde geoutsourcede onderhoudscontract.Maar naast de inhoud, ben je een fijne en warme persoonlijkheid!

Arjan van Bon - FM operations lead - MSD Biotech

Over Gert

Ik ben Gert Broekman en na 34 jaar in het assetmanagement werkzaam te zijn geweest in diverse rollen, heb ik de samenhang en de noodzakelijke interactie tussen die verschillende gebieden, of juist het ontbreken daaraan, aan den lijve mogen ondervinden. 

Nu ondersteun ik hard werkende ondernemers binnen het MKB in de Nederlandse Maakindustrie een beter resultaat te bereiken door ineffectief en inefficiënt onderhoud om te buigen. Zo wordt onderhoud waarde toevoegend als activiteit i.p.v. een kostenpost. Hierdoor is het mogelijk in deze industrie veel winst te behalen. Ik zet graag mijn expertise en ervaring in om ze daar bij te helpen

Diensten