Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ons Aanbod

Hieronder vindt u ons gratis aanbod evenals de diensten die wij aanbieden om u en uw bedrijf te ondersteunen in en rond uw Productieprocessen en Asset & Maintenance Management.

Ons Gratis Aanbod

Gratis Online Test

Op de website is een gratis online zelftest te vinden met 7 vragen.
Deze 7 vragen geven door beantwoording, naar eer en geweten, inzicht of er binnen het bedrijf op het vlak van asset- & maintenance management verbeteringen mogelijk zijn. 

De vragen geven inzicht in de basale kennis van de invuller over de situatie rond de technische zaken binnen de eigen organisatie. Op basis van de antwoorden (meerkeuze) geeft de score aan of alles top geregeld is , er verbetering mogelijk is of dat er serieus werk aan de winkel is. Op grond van het doen van de zelftest kan de invuller besluiten een gratis advies gesprek aan te vragen. 

Online Test

Gratis Adviesgesprek

Na invulling van een online vragenlijst van 26 vragen kan de aanvrager na toekenning van het gratis adviesgesprek zelf een adviesgesprek inplannen in de agenda van GrijsGoud Advies.

Met de antwoorden op de 26 vragen ontstaat een cijfermatig beeld van de situatie t.o.v. kentallen. Hieruit kan grofstoffelijk een beeld geschetst worden dat als leidraad tijdens het ½ uur durende gratis adviesgesprek zal dienen. 

Doel is om een indicatie te kunnen geven hoe de aanvrager verder kan met de technische functie binnen de eigen organisatie. Het is natuurlijk maar een tipje van de sluier die opgelicht kan worden maar geeft hoog over wel een beeld van de mogelijkheden. 

Gratis Adviesgesprek afspraak maken

Gratis E-Book

In het E-Book Vijf Alarmbellen die aangeven dat uw bedrijf onderhoud nodig heeft, kunt u lezen welke signalen jij kunt oppikken die een indicatie geven dat er op het onderhoudsvlak wel wat aandacht nodig is.

In vijf korte hoofdstukken komen de vijf alarmbellen voorbij die laten zien waarom ze afgaan en waarom daarvoor aandacht van jou nodig is.

Gratis E-Book

Onze Diensten

Quick Scan

een korte opname van de situatie bij de klant vertaald in een richtingsadvies. Wat omvat een quick-scan:

Quick Scan

Volledig advies traject

Volledig advies traject met begeleiding voor realisatie. Dit advies traject kent grofstoffelijk de volgende fasen:

Gezien het feit dat ieder bedrijf uniek is in haar opzet, asset base, personele bezetting, competenties van het personeel enzovoorts, is hier geen vast tarief voor te bepalen.
En zal per geval e.e.a. beoordeeld worden.

Over GrijsGoud Advies

Abonnement

Een abonnementsvorm waarbij 12, 6 of 4  keer per jaar, ingeroosterd, een evaluatie dag bij het bedrijf plaats vindt om te sparren met de bedrijfsleiding en het HTD.

Daarbij komen de gang van zaken en de plannen op het technisch vlak in de toekomst aan de orde. In principe aansluitend op een volledig advies traject.

De gedachte hierachter is dat veranderingen alleen beklijven en in stand blijven als er blijvend aandacht voor is en er voor gewaakt wordt dat het middel (de methodieken of tools) niet tot doel verheven worden maar slechts het gereedschap zijn en blijven voor de organisatie.

Deze rol is bedoeld als klankboard voor de directie/MT en als vraagbaak voor het HTD waar geen technisch directeur of technisch manager aanwezig is om die rol naar behoren in te vullen.

Diensten

Bekijk en Lees meer over GrijsGoud Advies

Volg ons op onze Social Media Kanalen en leer meer over het belang van onderhoud en kijk samen met mij “Op een andere manier naar onderhoud”